Cập nhật: Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 Ngày 30/12/2021

Ngày 30/12/2021 Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 “VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19″. Trong đó có một điểm đáng chú ý, là ” trong trường hợp giấy phép quảng cáo hết hạn trước ngày 30/10/2021 thì được gia hạn đến 31/12/2022.

Xem tại đây