Dược phẩm

 • Tư vấn thực hiện liên quan đến điều kiện, quy định để sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm tại thị trường Việt Nam.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện tham gia đấu thầu cung cấp, sản xuất dược phẩm. Đăng ký vào danh mục dược phẩm thiết yếu hoặc danh mục thanh toán bằng bảo hiểm.
 • Tư vấn và hỗ trợ đăng ký giấy phép thử nghiệm nghiên cứu lâm sàng dược phẩm, thử nghiệm tác dụng Sinh khả dụng và tương đương sinh học
 •  Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thực hiện đăng ký giấy phép, theo dõi quy trình cấp giấy phép của Cục Quản lý Dược Việt Nam liên quan đến sản phẩm mới, gia hạn, thay đổi và nhóm sản phẩm.
 • Dịch thuật nhãn hiệu, nhãn dán dược phẩm. Hướng dẫn sử dụng, thông tin sản phẩm và tờ rơi theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện giám sát chiến lược quảng bá dược phẩm, Cảnh giác dược phẩm và giám sát quy trình thử nghiệm phản ứng phụ, kiểm định chất lượng dược phẩm.
 •  Các vấn đề pháp luật khác có liên quan.
 • Tư vấn điều kiện cần thiết để có giấy phép quảng cáo sản phẩm dược.
 • Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thực hiện đăng ký giấy phép quảng cáo, chiến dịch truyền thông.
 • Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giấy phép quảng cáo sản phẩm, cung cấp thông tin sản phẩm và chiến dịch quảng cáo.
 • Tư vấn thiết kế nhãn hiệu, nhãn mác phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
 • Các vấn đề pháp luật khác có liên quan.
 • Đưa ra các lời khuyên toàn diện và tổng hợp liên quan đến các vấn đề pháp lý và điều kiện kinh doanh bao gồm xuất nhập khẩu, sản xuất và thị trường dược phẩm, thị trường nhân sự trình dược viên, khai thuế hải quan, giám sát và báo cáo các quy trình.
 • Tư vấn về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, chống hàng giả hàng nhái, bản quyền sáng chế sản phẩm và chuyển giao nhượng quyền sáng chế sản phẩm dược.
 • Tư vấn hỗ trợ đăng ký giấy phép GMP-Tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc, GSP-Tiêu chuẩn thực hành bảo quản thuốc, GDP-Tiêu chuẩn phân phối thuốc, GPP-Tiêu chuẩn thực hành quản lý nhà thuốc, SOP-Quy trình thao tác chuẩn.
 • Tuân thủ pháp chế dược giám sát, kiểm tra các vấn đề phát sinh, tìm biện pháp khắc phục và xử lý phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện giải quyết các khiếu nại, tác dụng phụ và phản ứng phụ, chế độ bảo hiểm liên quan đến quá trình sử dụng thuốc của bệnh nhân.
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác liên quan đến quá trình kinh doanh dược phẩm trên thị trường Việt Nam