Mỹ phẩm

 • Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn phân loại hàng hóa mỹ phẩm, dược mỹ phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ đăng ký công bố mỹ phẩm cũng như theo dõi, đánh giá quy trình cấp giấy phép tại Cục Quản lý Dược Việt Nam.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm bao gồm sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh, phân phối mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp ở tại thị trường Việt Nam.
 • Tư vấn và hỗ trợ đăng ký, đánh giá nhãn hiệu dược phù hợp với thị hiếu xã hội, tuân thủ đúng quy chuẩn do pháp luật đề ra.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thiết kế bao bì, nhãn hiệu, các chiến lược truyền thông, quảng cáo, giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thử nghiệm sản phẩm, nghiên cứu lâm sàng về an toàn mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp.
 • Các vấn đề khác có liên quan.
 • Đưa ra các lời khuyên toàn diện và tổng hợp liên quan đến các vấn đề pháp lý và điều kiện kinh doanh bao gồm xuất nhập khẩu, sản xuất và thị trường mỹ phẩm, nhu cầu thị trường, quảng cáo truyền thông, khai thuế hải quan, giám sát và báo cáo các quy trình.
 • Tư vấn về cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, chống hàng giả hàng nhái, bản quyền sáng chế sản phẩm và chuyển giao nhượng quyền sáng chế mỹ phẩm.
 • Tư vấn hỗ trợ đăng ký giấy phép GMP-Tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc, GSP-Tiêu chuẩn thực hành bảo quản thuốc, GDP-Tiêu chuẩn phân phối thuốc, GPP-Tiêu chuẩn thực hành quản lý nhà thuốc, SOP-Quy trình thao tác chuẩn.
 • Tuân thủ pháp chế dược giám sát, kiểm tra các vấn đề phát sinh, tìm biện pháp khắc phục và xử lý phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện giải quyết các khiếu nại, tác dụng phụ và phản ứng phụ, chế độ bảo hiểm liên quan đến quá trình sử dụng mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp.
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác liên quan đến quá trình kinh doanh mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam