Thực phẩm & Thực phẩm chức năng

  • Tư vấn các thủ tục, điều kiện pháp lý có liên quan đến cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như theo dõi, đánh giá quy trình cấp giấy phép tại Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm
  • Tư vấn thực hiện liên quan đến điều kiện, quy định để sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm tại thị trường Việt Nam.
  • Tư vấn và hỗ trợ đăng ký, đánh giá nhãn hiệu thực phẩm phù hợp với thị hiếu xã hội, tuân thủ đúng quy chuẩn do pháp luật đề ra.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thử nghiệm sản phẩm, kiểm định đảm bảo chất lượng an toàn  vệ sinh thực phẩm và cung ứng thực phẩm.
  • Các vấn đề khác liên quan đến giấy phép sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm tại Việt nam.
  • Đưa ra các lời khuyên toàn diện và tổng hợp liên quan đến các vấn đề pháp lý và điều kiện kinh doanh bao gồm xuất nhập khẩu, sản xuất và thị trường thực phẩm, Tuyên Bố Tuân Thủ DoC, kiểm định chất lượng, kiểm tra tuân thủ tại khu vực sản xuất, đại diện khách hàng làm việc với cơ quan hữu quan.
  • Tuân thủ pháp chế thực phẩm giám sát, kiểm tra các vấn đề phát sinh, tìm biện pháp khắc phục và xử lý phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam.
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện, đại diện khách hàng giải quyết khiếu nại, kiểm định đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, báo cáo và đánh giá tác động môi trường, giải quyết vụ việc canh tranh không lành mạnh.